free
web stats

TWEE LEVENS VAN HOUT 2021

Hout & Inspiratie
in het Nationaal Bomenmuseum | Von Gimborn Arboretum te Doorn

Inleiding
Zowel in de natuur als in de leefomgeving van de mens heeft hout twee levens.
Het eerste leven is de periode dat hout een boom of struik vormt. Hout is weliswaar het overgrote deel van dat bestaan technisch dood, maar groeit aan in hoeveelheid door de doorlopende activiteit van het cambium (zie het 1e leven van hout).
In deze fase bepaalt hout in hoge mate de vorm van struik of boom en de stevigheid ervan. Daarnaast heeft het de functie van stoffentransport vanaf de wortel naar andere delen van boom of struik.

Eerste leven
Hout heeft twee levens
Wanneer het cambium om wat voor reden dan ook, ophoudt met delen, is het gedaan met de houtaanwas.
Als bomen en struiken of delen ervan te oud zijn geworden voor hergroei, begint een biologische vervalfase voor het hout.
Vaak wordt het aangetast door schimmels en dat leidt meestal tot verrotting.

Verrottend hout is echter ook een belangrijke levensbron voor veel kleinere diersoorten, vaak insecten, die zelf weer aan de basis staan van vele voedselketens. En zo verdwijnt het hout langzaam in die ketens en begint een tweede leven (zie het 2e leven van hout).

Maar ook de mens kan hout een tweede leven geven. Daartoe wordt een boom voortijdig gekapt en het hout ingezet voor allerlei maatschappelijke functies, zoals meubels, bouwmateriaal, muziekinstrumenten en kunst etc.

Tweede leven

info@bomenmuseum.nl

Delen